Maj i plantskolan

Full leverans

Läs mer...ODLING

Björkhagas odling består huvudsakligen av häck- och landskapsväxter samt buskar på friland (barrotsplantor). Vi förökar merparten av dessa växter själva, dels generativt (frösådd), dels vegetativt (vinter- och sommarsticklingar), främst odlar vi E-plantor och andra svenska härkomster.

 
Frösådd

När det gäller frösådd köper vi bär från E-gruppen eller plockar själva som vi sedan tar fram frömaterial ur. Detta material stratifieras sedan i sand och perlit.

 
Sticklingsförökning

När det gäller sticklingsförökning klipper vi från eget moderplantskvarter där E-sorterna härstammar från Elitplantstationen för att garantera sortäkthet. Vintersticklingar görs i ordning på vintern för plantering tidigt på våren.