Maj i plantskolan

Full leverans

Läs mer...LEVERANSER

På Björkhaga Plantskola arbetar vi aktivt med kvalitet. Vi levererar alltid produkter som minst uppfyller de minimikrav på kvalitet på plantskoleväxter som GRO (Gröna Näringens Riksorganisation) har utarbetat tillsammans med odling och handel. Samtliga plantor som lämnar företaget skall ha den kvalitet som kunden är utlovad, oavsett om det är växter från den egna produktionen eller inköpta varor. Leveranskvaliteten skall vara den bästa möjliga, det vill säga att växterna skall levereras enligt överenskommelse, vara väl emballerade och i perfekt skick.

För att uppnå säkra och bra leveranser samarbetar vi i första hand med AKKA-Frakt som både är ISO 9001- och ISO 14000-certifierade. Många års samarbete har skapat förståelse och kunskap hos båda parter. Vi anlitar distributionsbilar som sköter leveranserna i  Skåne, Halland, Blekinge och Småland. Under högsäsong kör vi även direktbil till Stockholm med omnejd. Vi samarbetar också med Ekdahls Åkeri för övriga transporter.