Maj i plantskolan

Full leverans

Läs mer...
RESISTENTA ALMAR

Björkhaga Plantskola har ensamrätt på att sälja resistenta almar i Sverige, så kallade Resista®-almar. Resista®-almarna är speciellt selekterade från ett världsomspännande spridningsområde. Sorterna övertygar när det gäller växtsätt, snabb tillväxt, skönhet samt anspråkslösa krav på markförhållanden. Resista®-almarna behåller sin utomordentligt goda sundhet tack vara att de är rotäkta. Vill du veta mer om våra resistenta almar, gå in på www.resista-ulmen.com.

Sedan över 20 år har Resista®-almar planterats i tusental i Europa och redan från början utsattes almarna för de virus som ger almsjukan. Almarna testades av den statliga institutionen i Darmstadt/Tyskland med mycket goda resultat. Resista®-almarna som sorter är växtförädlingsskyddade i EU och övriga Europa. Sedan 2003 är alla träd chipmärkta och därmed är det möjligt att identifiera almarna, vilket garanterar sortäkthet och kvalitet. Resista®-almarna förökas endast vid utvalda plantskolor och dessa arbetar efter fastlagda kvalitetsnormer.

De resistenta almarna finns i följande två sorter:

Ulmus ’Rebona’ är en snabbväxande, mellanstor alm med raka ledskott som sträcker sig upp i kronan. Den branta sidoförgreningen ger trädet ett brett, klotformat och charmigt utseende. Rebona är mycket lämpligt som gatu- och stadsträd på grund av sin form och sina minimala krav på skötsel. Sorten kräver endast lite beskärning och bladen förmultnar snabbt vilket gör den lämplig i stadsmiljö.

Ulmus 'New Horizon' är ett snabbväxande och mellanstort träd. Karaktäristiskt för sorten är den kraftigt utvecklade, genomgående stammen. Därtill kommer ett mycket regelbundet grenverk. Den täta, med åldern tilltagande breda, pyramidformade kronan ger sorten dess charm. New Horizon är användbar på de flesta platser, även under sämre förhållanden.