Maj i plantskolan

Full leverans

Läs mer...E-PLANTOR

"E-planta" är en kvalitetsbeteckning för vedartade träd, buskar samt häck- och landskapsväxter. E-plantsystemet samordnar produktutveckling, produktion och marknadsföring av växter utvalda för svenskt klimat. Idag finns det över 90 arter och sorter med E-status samt ett 60-tal E-märkta virusfria fruktträd.

En E-planta är alltid utvald för att passa svenska förhållanden. Alla E-plantor odlas i Sverige i takt med det svenska klimatet och förutsättningarna för säker utveckling och tillväxt är de bästa. E-plantorna är provodlade på olika platser i Sverige och/eller Norge vilket ger säkrare zonangivelser. E-plantsystemet ställer hårda krav på produktionssätt och utgångsmaterial vilket ger förbättrad art- och sortäkthet. Man får samma växt när man kompletteringsplanterar eller köper E-plantor från olika plantskolor. Växter från sunt utgångsmaterial ger plantor med bättre motståndskraft mot sjukdomar och skadedjur samt ger bättre tillväxt.

Vill du veta mer om hur E-plantsystemet fungerar, gå in på www.eplanta.com.